Snow White ballet

Astana Opera Kazahstan 2021

PRODUCTION PICTURES